Công ty cổ phần cơ khí
Tín Việt

contact
slide-image
slide-image
slide-image
slide-image
icon title

Đặt hàng

Quy trình đặt hàng

CHỌN SẢN PHẨM - THỐNG NHẤT GIÁ - GIAO MẪU - KÝ HỢP ĐỒNG - GIAO HÀNG - THANH TOÁN

Quy định công nợ

TRONG VÒNG 07 NGÀY SAU KHI NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO, XUẤT HÓA ĐƠN VAT, KHÁCH HÀNG THANH TOÁN 100% BẰNG CHUYỂN KHOẢN